0
Hlasov
Hlasovať

Zdieľať:
zdieľať - facebook
 Registrácia PVS - Komplexné služby

Registrácia PVS - Komplexné služby Poskytujeme komplexné služby oprávnenej osoby pri registráci partnerov verejného sektora do registra partnerov verejného sektora vrátane opakovaných identifikácia konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora a konzultačných služieb.


www.registraciapvs.sk | Detaily