0
Hlasov
Hlasovať

Zdieľať:
zdieľať - facebook
 Nadácia POMOC JEDEN DRUHÉMU

Nadácia POMOC JEDEN DRUHÉMU Nadácia POMOC JEDEN DRUHÉMU svoju pomoc adresuje deťom, dospelým alebo rodinám s nižším príjmom, ľuďom so závažnými zdravotnými ťažkosťami, či pomáha preklenúť ťažké životné obdobia. Okrem finančnej a materiálnej pomoci pomáhame našim žiadateľom o pomoc sociálnou podporou či psychologickým poradenstvom.


pomocjedendruhemu.sk | Detaily