0
Hlasov
Hlasovať

Zdieľať:
zdieľať - facebook
 Vydanie vlastne knihy

Vydanie vlastne knihy Vydavateľstvo Autogram si na posúdenie knihy vyhradzuje dvojmesačnú lehotu. Táto začína plynúť odo dňa prijatia rukopisu. Vydavateľstvo Autogram so sídlom v Bratislave publikuje pôvodné slovenské diela.


www.vyd-autogram.com | Detaily