3
Hlasov
Hlasovať

Zdieľať:
zdieľať - facebook
 Súkromná materská škôlka Maternelle Ružinov

Súkromná materská škôlka Maternelle Ružinov Súkromná materská škôlka Maternelle Ružinov je tu pre všetky deti od 1 do 6 rokov. Využíva aj Montessori pedagogiku a vyučuje angličtinu.


www.maternelle.sk | Detaily

0
Hlasov
Hlasovať

Zdieľať:
zdieľať - facebook
 Reedukačné centrum v Košiciah

Reedukačné centrum v Košiciah Reedukačné centrum v Košiciah Naše reedukačné centrum pre deti a mládež (ďalej RC) je špeciálne výchovné zariadenie. Zabezpečuje komplexnú odbornú starostlivosť, prevýchovu a vzdelávanie detí a mládeže s poruchami správania, asociálnym vývinom a trestnou činnosťou, u ktorých boli zistené také nedostatky v sociálnej prispôsobivosti, v osobnostných vlastnostiach a charakterovom vývine, že ich výchova a vzdelávanie v iných zariadeniach alebo v prirodzenom rodinnom prostredí by neviedla k náprave.


www.rc-kosice.sk | Detaily

0
Hlasov
Hlasovať

Zdieľať:
zdieľať - facebook
 English Nest

English Nest Anglická jazyková škola v Bratislave.


www.englishnest.sk | Detaily

0
Hlasov
Hlasovať

Zdieľať:
zdieľať - facebook
 Respons s.r.o.

Respons  s.r.o. Respons s.r.o.


respons.sk | Detaily

0
Hlasov
Hlasovať

Zdieľať:
zdieľať - facebook
 Bezbolestné učenie. Ako sa učiť efektívne, rýchlo a bez námahy ⋆

Bezbolestné učenie. Ako sa učiť efektívne, rýchlo a bez námahy ⋆ Návody ako sa učiť. Informácie o celoživotnom vzdelávaní, rozvoji osobnosti, matematike o alternatívnom školstve. Info pre rodičov a študentov SŠ+VŠ.


bezbolestneucenie.sk | Detaily

0
Hlasov
Hlasovať

Zdieľať:
zdieľať - facebook
 Jazykové kurzy Angličtiny| eleven22

Jazykové kurzy Angličtiny| eleven22 Jazyková škola, ktorá ponúka jazykové kurzy najmä vo firmách, t.j. lektori chodia učiť priamo do firiem v Bratislave. Zameriavame sa na anglický jazyk. Ponúkame individuálne hodiny aj skupinové kurzy. Máme kvalifikovaných native speaker lektorov.


eleven22.eu | Detaily