0
Hlasov
Hlasovať

Zdieľať:
zdieľať - facebook
 Základná umelecká škola Zity Strnadovej-Parákovej

Základná umelecká škola Zity Strnadovej-Parákovej Škola zameraná na výchovu a vzdelávanie v umeleckých odboroch. Hra na hudobný nástroj, spev, tanec, výtvarné umenie, literárno-dramatické umenie.


zusziarnadhronom.edupage.org | Detaily